De werkwijze van Yobbing

De filosofie van Yobbing is erop gebaseerd dat wij werkgevers zoveel mogelijk willen ontzorgen. De arbeidsmarkt flexibiliseert en administratieve processen, regels en risico’s verlangen steeds meer tijd van ondernemers. Yobbing neemt de uitvoering en verantwoordelijkheid van personele diensten over. Onze klanten kunnen zich hierdoor focussen op hun ondernemerschap, tijd en geld besparen en risico’s minimaliseren.

Ontzorging en flexibiliteit zijn de kernpunten waar onze dienstverlening op is gebaseerd. Maar uiteindelijk draait het om mensen: Uw en onze medewerkers. In nauwe samenwerking benutten en vergroten we hun kennis, ervaring en talent, zodat ieders ambitie waargemaakt kan worden.

De huidige economische omstandigheden versterken de vraag om flexibilisering. Wij zien dat organisaties zich meer gaan toeleggen op hun kernactiviteiten en meer projectmatige structuur krijgen. Zo spelen bedrijven snel in op veranderende marktomstandigheden. De behoefte aan ontzorging en outsourcing is het logische gevolg daarvan. Tegelijkertijd wordt het werkgeverschap belangrijker maar ook steeds complexer en arbeidsintensiever. Ondernemerschap en werkgeverschap groeien uit elkaar.

Wij geloven in de kracht van flexibilisering. Yobbing is een flexibele dienstverlener. Zelf deze flexibilisering in handen nemen kost vaak (te) veel tijd en energie.

Yobbing heeft de juiste kennis, ervaring, kunde en tijd om het flexibileringsvraagstuk professioneel vorm te geven. Door jarenlange ervaring begrijpt Yobbing de personeelsvraagstukken en dilemma’s waar u als ondernemer mee te maken heeft. Yobbing begrijpt precies wat u beweegt als ondernemer.

U richt zich op uw klant, de beheersing van uw kosten, uw omzet en uw marge. Yobbing richt zich nu op uw behoefte aan de juiste persoon op de juiste plaats!

Yobbing is uw transparante business-partner waarbij u uw werving en selectie vraagstukken met een gerust hart uit handen kunt geven.

Waar de bestaande personele bezetting in bepaalde periodes niet voldoet en nieuwe mensen aannemen nog niet aan de orde is, biedt flexibele inzet van medewerkers een oplossing.


Kernwaarden van Yobbing

Persoonlijk contact en dienstverlenend
De klant staat centraal. Yobbing is uw flexpartner en geeft u flex-advies op maat. Yobbing heeft aandacht voor u en uw situatie. U staat bij ons voorop. Yobbing biedt uitstekende service, een goed luisterend oor en lost vraagstukken op. De tevredenheid van onze klanten en hun medewerkers is voor ons van groot belang.

Kennis en deskundigheid
Yobbing heeft niet alleen kennis en expertise op het gebied van HR, maar ook van onze klanten en de branches waarin zij opereren.

Menselijk en respectvol 
Yobbing waardeert de mens in zijn omgeving en werkt met respect voor de medewerkers in uw onderneming.

Open en eerlijk
Alles wat Yobbing doet is transparant. Of het nu gaat om de dienstverlening, arbeidsvoorwaarden of financiële afwikkeling; wij werken open en inzichtelijk.

Ambitie
Ambitie zit in ons bloed. We streven er altijd naar om onszelf te overtreffen en te vernieuwen. Onze dienstverlening moet altijd de hoogst haalbare zijn en blijven. Alleen dan zijn wij tevreden.


De belangrijkste voordelen als je met ons samenwerkt

  • Pro-actieve werkwijze
  • Ervaring in diverse branches
  • Snel schakelen
  • Persoonlijk maatwerk
  • We zoeken uit naam van úw bedrijf
  • Optie tot opbouw kwalitatief kandidatenbestand voor langere termijn
  • Toegang tot landelijke vacaturebanken
  • Exclusief advertentievoordeel voor partners

Gecertificeerd en gekwalificeerd

Wij werken volgens normen evenals dat parters ons kwalificeren

Yobbing & MVO

Duurzaam, sociaal en ethisch

Online-me Samen-werkt